ALUMINIUM

 • Ponzio PT 50


  System profili aluminiowych bez izolacji termicznej. Przeznaczony jest gÅ‚ównie do wykonywania zabudowy wewnÄ™trznej: wiatroÅ‚apów, boksów kasowych, gablot i Å›cianek dziaÅ‚owych. SÅ‚uży także do wykonania drzwi przesuwnych (sterowanych rÄ™cznie lub automatycznie), wahadÅ‚owych oraz dymoszczelnych. System PT 50 pozwala na zastosowanie wypeÅ‚nieÅ„ szklanych, paneli aluminiowych, wypeÅ‚nieÅ„ typu „sandwich”, pÅ‚yt meblowych, gipsowo-kartonowych oraz poliwÄ™glanowych o gruboÅ›ci 1-40 milimetrów. GÅ‚Ä™bokość konstrukcyjna ksztaÅ‚towników – dla oÅ›cieżnic i skrzydeÅ‚ - wynosi 52-60 mm. PT 50 to zarówno system drzwi przymykowych, jak również wspóÅ‚pÅ‚aszczyznowych z zawiasem wrÄ™bowym. ZaletÄ… mocowanych osiowo zawiasów jest Å‚atwość montażu oraz regulacja w trzech pÅ‚aszczyznach.
 • Ponzio PE 52


  Ekonomiczny system posiada trzykomorowÄ… konstrukcjÄ™ profili z rowkiem okuciowym w standardzie "euro" oraz rowkiem okuciowym stosowanym w oknach i drzwiach balkonowych z profili PVC. GÅ‚Ä™bokość konstrukcyjna ksztaÅ‚towników dla oÅ›cieżnic wynosi 52 mm, a dla skrzydeÅ‚ 60 mm. System pozwala na zastosowanie szerokiej gamy okuć oraz uÅ‚atwia ich montaż. Trzykomorowa konstrukcja profili systemu Ponzio PE 52 zapewnia dużą sztywność ksztaÅ‚towników, a co za tym idzie umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach. DziÄ™ki modernizacji elementów uszczelniajÄ…cych, nie ma koniecznoÅ›ci stosowania okapników, co pozytywnie wpÅ‚ywa na estetykÄ™ elewacji.
 • Ponzio PE 60


  System o trzykomorowej konstrukcji profili z rowkiem okuciowym w standardzie „euro” oraz z rowkiem okuciowym stosowanych w oknach i drzwiach balkonowych z profili PVC lub drewnianych. GÅ‚Ä™bokość konstrukcyjna ksztaÅ‚towników dla oÅ›cieżnic wynosi 60 mm, a dla skrzydeÅ‚ 68 mm. Szersza, w porównaniu z systemem PE 52, przekÅ‚adka termiczna 24 mm oraz dwukomponentowa, uszczelka centralna gwarantujÄ… uzyskanie wysokich parametrów termicznych. DziÄ™ki modernizacji elementów uszczelniajÄ…cych, nie ma koniecznoÅ›ci stosowania okapników, co pozytywnie wpÅ‚ywa na estetykÄ™ elewacji. System pozwala na zastosowanie szerokiej gamy okuć oraz uÅ‚atwia ich montaż. Trzykomorowa konstrukcja profili systemu Ponzio PE 60 zapewnia dużą sztywność ksztaÅ‚towników, a co za tym idzie umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.
 • Ponzio PE 68 okna


  System o trzykomorowej konstrukcji profili z rowkiem okuciowym w standardzie „euro” oraz z rowkiem okuciowym stosowanych w drzwiach i oknach balkonowych z profili PVC lub drewnianych. GÅ‚Ä™bokość konstrukcyjna ksztaÅ‚towników dla oÅ›cieżnic wynosi 68 mm, a dla skrzydeÅ‚ 76 mm. Zoptymalizowana przekÅ‚adka termiczna 32 mm oraz jedno lub dwukomponentowa uszczelka centralna gwarantujÄ… uzyskanie wysokich parametrów termicznych. W wersji PE 68+ z zamkniÄ™ciem komory podszybowej Uf wynosi od 1,5 W/m2K. DziÄ™ki modernizacji elementów uszczelniajÄ…cych, nie ma koniecznoÅ›ci stosowania okapników, co pozytywnie wpÅ‚ywa na estetykÄ™ elewacji. System pozwala na zastosowanie szerokiej gamy okuć oraz uÅ‚atwia ich montaż. Trzykomorowa konstrukcja profili systemu Ponzio PE 68 zapewnia dużą sztywność ksztaÅ‚towników, a co za tym idzie umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.
 • Ponzio PE 68 drzwi


  Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania konstrukcji drzwiowych. System posiada konstrukcjÄ™ profili wspóÅ‚pÅ‚aszczyznowych (luz wrÄ™bowy wynosi 18mm) oraz możliwość zastosowania listew przyszybowych do rowka w standardzie euro. W PE 68 zastosowano profilowane przekÅ‚adki termiczne o szerokoÅ›ci 24 mm. Specjalnie zaprojektowane, kompatybilne profile umożliwiajÄ… Å‚atwe poÅ‚Ä…czenie drzwi z witrynÄ…. GÅ‚Ä™bokość konstrukcyjna ksztaÅ‚towników dla oÅ›cieżnic i skrzydeÅ‚ wynosi 68 mm. System daje możliwość szklenia dwu i trzyszybowego do gruboÅ›ci 51 mm. Ramowy wspóÅ‚czynnik przenikania ciepÅ‚a wynosi od 1,5 do 2,1 W/m2K. W systemie można stosować szerokÄ… gamÄ™ okuć oraz zamków drzwiowych. PE 68 pozwala na wykonywanie poÅ‚Ä…czeÅ„ narożnych zarówno zagniatanych, jak i skrÄ™canych.
 • Ponzio PE 78 EI


  System o trzykomorowej konstrukcji przeznaczony do wykonywania wewnÄ™trznych i zewnÄ™trznych przegród przeciwpożarowych. Profile wypeÅ‚nione sÄ… specjalnymi wkÅ‚adami ogniochronnymi zapewniajÄ…c odporność ogniowÄ…: EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120. PE 78EI pozwala na wykonywanie jedno i dwuskrzydÅ‚owych drzwi otwieranych na zewnÄ…trz i do wewnÄ…trz o różnych rozwiÄ…zaniach progowych. W systemie zastosowano przekÅ‚adki termiczne o szerokoÅ›ci 35 mm, dziÄ™ki temu zapewniajÄ…cymi bardzo dobrÄ… izolacjÄ™ termicznÄ…. GÅ‚Ä™bokość konstrukcyjna ksztaÅ‚towników dla oÅ›cieżnic i skrzydeÅ‚ wynosi 78 mm (dla oÅ›cieżnic EI120 - 89 mm). System zapewnia również prosty montaż akcesoriów, co znacznie przyspiesza tworzenie konstrukcji. DziÄ™ki trzykomorowej budowie i dodatkowym elementom wzmacniajÄ…cym, system pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.
 • Ponzio PF 152 HI


  System Å›cian osÅ‚onowych sÅ‚upowo-ryglowych o wysokiej izolacyjnoÅ›ci termicznej najczęściej stosowany w budownictwie energooszczÄ™dnym. Zaprojektowany specjalny wkÅ‚ad termiczny, który wypeÅ‚nia przestrzeÅ„ miÄ™dzyszybowÄ…, zarówno swoim ksztaÅ‚tem, jak i wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciami poprawia parametry caÅ‚ej konstrukcji. Struktura tworzywa umożliwia prawidÅ‚owe odwodnienie rygla; jego ksztaÅ‚t pozwala na Å‚atwy montaż, który odbywa siÄ™ po zamontowaniu szklenia. WÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci termiczne pozwalajÄ… na osiÄ…gniÄ™cie wspóÅ‚czynnika przenikania ciepÅ‚a Ucw od 0,6 W/m2K (dla wypeÅ‚nieÅ„ o gruboÅ›ci 48 mm).