ALUMINIUM

 • Apollo Cold


  System ksztaÅ‚towników aluminiowych bez przekÅ‚adki termicznej przeznaczony gÅ‚ównie do zastosowaÅ„ wewnÄ™trznych. Umożliwia budowanie drzwi i okien przy maÅ‚ej szerokoÅ›ci widokowej profilii wÄ…skiej zabudowie (51 mm). Sprawdzony przy budowie drzwi wewnÄ™trznych, Å›cianek dziaÅ‚owych i witaroÅ‚apów.
 • Apollo


  System ksztaÅ‚towników aluminiowych z przekÅ‚adniÄ… termicznÄ… do zastosowaÅ„ zewnÄ™trznych. Umożliwia budowanie ekonomicznych cenowo okien i drzwi. Profile dwukomorowe o gÅ‚Ä™bokoÅ›ci oÅ›cieżnicy 51 mm zapewniajÄ… podstawowÄ… izolacjÄ™ termicznÄ…. Sprawdzony przy budowie drzwi i okien zewnÄ™trznych w obiektach przemysÅ‚owych.
 • Hercules


  System ksztaÅ‚towników aluminiowych z przekÅ‚adniÄ… termicznÄ… do zastosowaÅ„ zewnÄ™trznych. Umożliwia budowanie rónych typów okien i drzwi. Profile trzykomorowe o gÅ‚Ä™bokoÅ›ci oÅ›cieżnicy 67 mm zapewniajÄ… optymalnÄ… izolacjÄ™ termicznÄ…. System oferuje rozwiÄ…zania dla wiÄ™kszoÅ›ci standardowych typów okien i drzwi, a najlepszy stosunek ceny do jakoÅ›ci sprawiajÄ…, że jest najczęściej używanym systemem okienno-drzwiowym. Sprawdzony przy budowie przegród w obiektach komercyjnych.
 • Triton & Triton HI


  System ksztaÅ‚towników aluminiowych z przekÅ‚adniÄ… termicznÄ… do zastosowaÅ„ zewnÄ™trznych. Umożliwia budowanie rónych typów okien i drzwi. Profile trzykomorowe o gÅ‚Ä™bokoÅ›ci oÅ›cieżnicy 72 mm, opatentowany system izolatorów Spidertechnology® oraz liczne elementy docieplajÄ…ce zapewniajÄ… wysokÄ… izolacjÄ™ termicznÄ…. Sprawdzony przy budowie przegród w domach jednorodzinnych oraz obiektach komercyjnych wymagajÄ…cych wysokiej izolacyjnoÅ›ci termicznej.