OGRODY ZIMOWE

Ogród zimowy to swoisty rodzaj oranżerii mającej swoje korzenie przed kilkoma wiekami. XVI-wieczne „zimowe domy dla roślin” dały początek jak się okazuje współczesnym ogrodom zimowym, których zastosowanie jest dalece szersze aniżeli ochrona cytrusów przed mrozami. Ze względu na rozwiniętą technologię, różnorodne warunki klimatyczne oraz szeroką grupę użytkowników, ogrody zimowe zyskują na coraz większej popularności i można je spotkać niemal w każdych warunkach geograficznych.