OGRODY ZIMOWE

Ogród zimowy to swoisty rodzaj oranżerii majÄ…cej swoje korzenie przed kilkoma wiekami. XVI-wieczne „zimowe domy dla roÅ›lin” daÅ‚y poczÄ…tek jak siÄ™ okazuje wspóÅ‚czesnym ogrodom zimowym, których zastosowanie jest dalece szersze aniżeli ochrona cytrusów przed mrozami. Ze wzglÄ™du na rozwiniÄ™tÄ… technologiÄ™, różnorodne warunki klimatyczne oraz szerokÄ… grupÄ™ użytkowników, ogrody zimowe zyskujÄ… na coraz wiÄ™kszej popularnoÅ›ci i można je spotkać niemal w każdych warunkach geograficznych.