ROLETY


Rolety, które oferujemy to najwyższej jakoÅ›ci produkt w bardzo przystÄ™pnej cenie.

Systemy rolet Portos, przeznaczone do stosowania w istniejących budynkach oraz w budynkach nowo budowanych. Oferujemy: rolety zewnętrzne, rolety nadstawne, rolety nadprożowe (w systemie RKS)

www.portosrolety.pl

 


 • Rolety zewnÄ™trzne


  mogÄ… być montowana w każdej chwili, gdyż stosuje siÄ™ je na elewacjÄ™. Duży wybór skrzynek, profili i ich kolorów speÅ‚ni wszystkie PaÅ„stwa estetyczne oczekiwania. Do zaoferowania mamy także doskonaÅ‚ej jakoÅ›ci napÄ™dy przeciążeniowe radiowe oraz przewodowe, które zapewniÄ… komfort użytkowania. Nasze zewnÄ™trzne rolety doskonale izolujÄ… ciepÅ‚o, sÄ… barierÄ… dla nieproszonych goÅ›ci, a po częściowym opuszczeniu znakomicie chroniÄ… pomieszczenia przed nadmiernym nasÅ‚onecznieniem i nagrzewaniem. We wszystkich oferowanych przez nas systemach rolet zewnÄ™trznych wystÄ™pujÄ… także wersje z moskitierÄ…, chroniÄ…ce nas szczególnie latem przed owadami.
  .

 • Rolety nadstawne


  inaczej zwane nasadkowymi lub nakÅ‚adanymi, montuje siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie na etapie budowy obiektu lub wymiany stolarki okiennej w obiektach już istniejÄ…cych. Skrzynka rolety w tym przypadku nakÅ‚adana jest na ramÄ™ okna lub drzwi. Do zewnÄ™trznej części ramy okiennej przykrÄ™cane sÄ… prowadnice, dopiero później caÅ‚y zestaw montowany jest we wnÄ™ce okiennej. Skrzynka rolety w efekcie koÅ„cowym jest niewidoczna, a roleta wydaje siÄ™ być częściÄ… okna.
  .

 • Rolety nadprożowe


  to specjalny system konstrukcyjny stosowany w nowo wznoszonych budynkach. Elementy systemu nadprożowego zapewniajÄ…  szybkie i proste  wbudowanie do każdego rodzaju muru, pewne i stabilne mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku oraz skutecznÄ… izolacjÄ™ termicznÄ… i akustycznÄ…. Stabilność konstrukcji skrzynki zachowana jest dziÄ™ki stalowemu zbrojeniu oraz aluminiowym noÅ›nikom tynku. Skrzynka rolety nadprożowej jest w peÅ‚ni zabudowana. DziÄ™ki temu system ten można idealnie wpasować w koncepcjÄ™ architektonicznÄ… budynku. Możemy tu zastosować wszystkie rodzaje profili w caÅ‚ej dostÄ™pnej gamie kolorystycznej.