Drzwi wejÅ›ciowe uważane sÄ… za wizytówkÄ™ domu i zawsze majÄ… indywidualny charakter. Nie ma drugiego takiego elementu elewacji, który otwieraÅ‚by inwestorom, architektom i planistom aż tak wiele możliwoÅ›ci ksztaÅ‚towania, a równoczeÅ›nie musiaÅ‚by speÅ‚niać tak wysokie wymagania. Drzwi wejÅ›ciowe muszÄ… dziaÅ‚ać niezawodnie, chronić przed wpÅ‚ywem czynników atmosferycznych oraz oferować najwyższy stopieÅ„ bezpieczeÅ„stwa.

Osobisty gust, indywidualne życzenia, architektura i styl domu, warunki techniczne, klimat - to czynniki, które okreÅ›lajÄ… rodzaj i sposób wykonania drzwi.

Aby speÅ‚nić te wymagania, dobrze wykoanne drzwi oferujÄ… nie tylko walory zewnÄ™trzne w postaci atrakcyjnego wzornictwa, lecz także znakomite, ukryte wewnÄ™trz rozwiazania techniczne. Systemy o różnorodnych ksztaÅ‚tach i doskonaÅ‚ych wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciach izolacyjnych i dźwiÄ™kochÅ‚onnych pozwalajÄ… zmniejszyć koszty ogrzewania oraz zwiÄ…kszajÄ… stabilność i bezpieczeÅ„stwo.

www.veka.pl