Certyfikaty

 • Aprobata techniczna
  ITB AT-15-7541/2013
 • Aneks nr 1 do aprobaty technicznej
  ITB AT-15-7540/2013
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych
  Nr Z-P41-UWB-026/2017
 • Certyfikat zgodności
  Nr P41/540/2012 (5135) Z1
 • Certyfikat zgodności
  Nr P41/539/2012 (5134) Z1
 • Certyfikat
  Veka System Zarządzania Jakością
 • Verleihungsurkunde
  Veka
 • Atest higieniczny
  HK/B/1498/01/2012
 • Deklaracja właściciwości użytkowych
  Nr Alphaline90MD/1/2015
 • Deklaracja właściciwości użytkowych
  Nr Perfectline/1/2015
 • Deklaracja właściciwości użytkowych
  Nr softline82/1/2015
 • Orzeczenie
  Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej