System okienny Veka Efectline

  • Elegancki wyglÄ…d dziÄ™ki Å›ciÄ™tymi krawÄ™dziom profili, jednolicie szarym uszczelkom oraz uchwytom okiennym i zawiasom dostosowanym do wzornictwa profili.
  • Szczególnie Å‚atwa pielÄ™gnacja w efekcie zastosowania jednolitych powierzchni i zlicowanych listew przyszybowych.
  • DoskonaÅ‚e wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci izolacyjne zmniejszajÄ… koszty ogrzewania i tÅ‚umiÄ… haÅ‚as uliczny.
  • Optymalna statyka przyczynia siÄ™ do dÅ‚ugotrwaÅ‚ego zachowania wszystkich funkcji i wartoÅ›ci.
  • Specjalnie uksztaÅ‚towane zbrojenia stalowe zwiÄ™kszajÄ… stabilność i umożliwiajÄ… wbudowanie okuć antywÅ‚amaniowych.
  • Ekskluzywny, przyszÅ‚oÅ›ciowy system z innowacyjnymi elementami nowoczesnej techniki okiennej.